Implantologie

Een implantaat is een kunstwortel, gemaakt van titianium.
Met implantaten kunnen tanden en kiezen die verloren zijn gegaan weer teruggegeven worden.
Als de implantaten in de kaak geplaatst zijn kunnen hierop verschillende constructies gemaakt worden.
Er kan een kroon of brug op gemaakt worden, maar ook loszittende prothese’s kunnen worden vastgezet met kleine drukknopjes.
Voordat er geimplanteerd kan worden vindt er een onderzoek plaats om de verschillende mogelijkheden te bekijken. Bij het onderzoek wordt bijvoorbeeld bekeken of er voldoende kaakbot is om te kunnen implanteren. Hierna kunnen we, samen met u, de beste behandeloptie kiezen.

Voordelen van implantaten zijn:

– Terug geven van tanden en kiezen
– Waar implantaten geplaatst worden krimpt de kaak niet meer
– Bij voldoende kaakbot, is de behandeling weinig belastend
– Door nieuwe chirurgische methode is er nauwelijks napijn
– Een implantaat met een kroon of brug voelt heel natuurlijk
aan en geeft een duurzaam behandelresultaat

 

Nadelen zijn er ook, helaas verloopt niet elke behandeling succesvol.
Een impantaat kan niet vastgroeien en loskomen, ook kan na verloop van jaren een ontsteking ontstaan rondom een impantaat met het gevolg dat een impantaat verwijderd moet worden.