Afspraken

Voor het maken van afspraken kunt u van maandag t/m vrijdag bellen van:

08:30 tot 12:00 en van 13.30 tot 17.00 uur
Telefoonnummer: 0341-432723 

Wijzigingen in persoonsgegevens

Mochten er veranderingen in uw persoonsgegevens zijn door b.v. verhuizing, gewijzigde gezinssituatie, gewijzigde verzekeringsgegevens dan kunt u dit bij uw eerstvolgende bezoek aan de balie doorgeven. Ook stellen wij het op prijs dat wijzigingen in uw gezondheidstoestand of het gebruik van medicijnen aan ons doorgegeven worden zodat er geen complicaties kunnen ontstaan bij de tandheelkundige behandeling.

Verhindering

Indien u verhinderd bent, dan kunt u uw afspraak telefonisch annuleren. Wij willen u vragen om dit uiterlijk 48 uur van tevoren aan ons door te geven. Zo niet, dan kan het zijn dat de gereserveerde tijd in rekening wordt gebracht .